Doing business

Легко ли вести бизнес в Украине?

В мире множество рейтингов для сопоставления экономического развития государств. Среди них — рейтинг легкости ведения бизнеса (Ease of Doing Business Index) для сравнения простоты предпринимательской деятельности Читать

Мізрах Ігор: «Перше правило бізнесу – поступай з іншими так, як хотів би, щоб ставилися до тебе.»

Проект «Doing business», діяльність якого почалася в 2002 році, присвячена малим і середнім підприємствам і оцінкам нормативних актів, що регулюють їх діяльність протягом Читать